Sälja din bostad?

Vi har verktygen för bästa möjliga slutpris.

Vår framtagna försäljningsprocess utgör en säker grund för din försäljning. Genom att följa den får vi en smidig och effektiv försäljning som leder till ett bra slutpris, självklart anpassas den efter just dina behov och önskemål.

1. Värdering

Vi börjar med att värdera din bostad. Tillsammans diskuterar vi dina förväntningar angående försäljningen och hur vi arbetar för att uppnå dessa.

Inför värderingen gör vi ett omfattande förarbete där vi ser till vår erfarenhet från tidigare försäljningar och statistiskt underlag. Med hjälp av det fastslår vi ett väl underbyggt utgångspris för din bostad.

2. Fotografering

Nästa steg är att se till att din bostad kan konkurrera med och synas bland andra bostäder. Vi vet hur viktigt det är med bra bilder, därför använder vi oss av marknadens bästa fotografer. Vi använder aldrig standardtexter utan skräddarsyr dem till varje enskilt objekt. Precis som bilden ska texten tala till köparen och vara unik för bostaden.

3. Marknadsföring på nätet

Nu kan vi publicera bostaden. På vår hemsida presenteras den på ett modernt och attraktivt sätt. Här finns all information som köparen behöver. Självklart visar vi även bostaden på hemnet.se, bovision.se, hittahem.se och blocket bostad, som är de populäraste bostadssajterna i Sverige. Vi kompletterar även med annonsering i den dagspress som krävs.

4. Visning

Dags för första visningen. Efter många års erfarenhet har vi kommit fram till att det är bra att blanda öppna visningar med bokade/personliga visningar, allt efter vad köparen har för önskemål.

5. Budgivning/prisförhandling

Det är först när båda parter (säljare och köpare) undertecknat köpekontraktet som köpet är bindande. Säljaren bestämmer i samråd med fastighetsmäklaren hur en budgivning skall gå till och denna information förmedlas sedan till spekulanterna. Det är säljaren som bestämmer till vem han vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som lämnat det högsta budet.

Vi förespråkar öppen budgivning där spekulanterna lämnar bud till fastighetsmäklaren, som sedan löpande redovisar buden till säljaren och de övriga spekulanterna. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud. Efter avslutad budgivning överlämnar vi budhistorik till säljare och köpare.

Vi som fastighetsmäklare är en mellanman, alltså budbäraren som framställer alla parters önskemål och krav.

6. Besiktning

När säljare och köpare är överens bör objektet besiktigas.

Säljaren har en upplysningsskyldighet vilken ofta innebär att de fyller i en så kallad frågelista, där de berättar allt de känner till om fastigheten och dess byggnader.

Köparen har en s k undersökningsplikt att uppfylla enligt lagen Jordabalken, som lägger stort ansvar på dig som köpare. En köpare kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som du missat och borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.

Om köparen upptäcker ett fel i bostaden efter köpet som du vill ha ersättning från säljaren för måste du bland annat kunna visa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel.

Som privatperson har man oftast inte den kunskap som behövs för att känna sig säker på att man har gjort allt som ska göras enligt undersökningsplikten. Vi rekommenderar alltid att anlita en besiktningsman för att göra en överlåtelsebesiktning av byggnaderna.

7. Kontrakt

Vi är medlemmar i Mäklarsamfundet där jurister ständigt jobbar med och uppdaterar avtalshandlingar efter aktuell lagstiftning. Köpekontraktet undertecknas oftast på vårt mäklarkontor där alla parter samlas för gå igenom allt i lugn och ro.

8. Tillträde

Tillträdesdagen är det parterna som bestämmer. I god tid före tillträdesdagen tar vi kontakt med alla parter och bokar tid i banken samt tar fram lösenuppgifter på lån mm. På tillträdesdagen möts vi i banken alternativt på vårt kontor och vi tillhandahåller de dokument som skall undertecknas: Likvidavräkning, köpebrev/överlåtelsebevis, mäklarjournal mm.

9. Deklaration

Om så önskas så är vi behjälpliga med att räkna ut realisationsvinstskatt, uppskov, tillhandahållande av blanketter mm.

I vissa fall rekommenderar vi att en skattejurist kopplas in om det är komplicerade förhållanden.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri värdering av din bostad!